Připravujeme na svět, ve kterém je třeba se učit celý život

Učíme děti, aby se vždy uměly naučit to, co budou v nevyzpytatelné budoucnosti potřebovat. Rozvíjíme jejich motivaci poznávat, schopnost zdolávat výzvy a dovednost porozumět sám sobě i druhým. Inovativně, vstřícně a s respektem k jedinečnosti každého z nich.

Rozvíjíme dovednosti, které pomohou obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji a místo kumulace znalostí je čím dál důležitější umět reagovat na změny. Chceme, aby si budoucí generace odnesly ze školy dovednosti, které jim umožní vyrovnat se s tím, co budoucnost přinese. Aby zvládly odolat neznámým hrozbám i využít nové příležitosti.

Podporujeme vnitřní motivaci k učení a poznávání

Chuť poznávat máme všichni vrozenou a na SciŠkolách vytváříme příležitosti pro její rozvoj. Dáváme dětem a studentům možnost ovlivňovat co, kdy a jak se budou učit. Motivujeme k dosažení cíle, ale necháváme na každém, jakou cestou se k němu vydá.

Respektujeme, že každému vyhovuje jiný přístup

Bereme jako samozřejmost, že každý potřebuje na cestě vzděláním jinou podporu. Úkolem našich průvodců (tak říkáme učitelům) není reprodukovat, co umějí, ale vytvářet podmínky pro osobní růst a zrání. Mají tak prostor reagovat na zájmy dětí  poznat a rozvíjet jejich potenciál.

Zjistit více o principech ScioŠkol

Evoluce nikdy nevrátí vyhynulé dinosaury a svět už nikdy nebude vypadat jako dřív. Přichází společnost 4.0 s umělou inteligencí, roboty, autonomními auty, sdílenou ekonomikou, virtuální realitou, změněnými vztahy mezi lidmi. Dobře se v ní bude žít lidem, kteří se naučí spolupracovat, komunikovat, budou zvídaví, vytrvalí, kreativní. Lidem, kteří se umějí a chtějí učit, lidem empatickým a laskavým. Přesně takoví by měli být absolventi ScioŠkol.

Ondřej Šteffl
vizionář a zakladatel ScioŠkol

Učíme jinak, než jak učily předchozí generace

...aby škola byla inspirativní, přátelská a otevřená
  • učiteli říkáme průvodce, protože u nás má roli partnera, mentora, kouče a průvodce na cestě vzděláváním
  • podporujeme aktivitu, využíváme různé formáty učení
  • chyby nebereme jako selhání, ale jako výzvu a příležitost k učení
  • vytváříme prostředí, kde se všichni cítí bezpečně, vedeme k respektování dohodnutých pravidel
  • učíme přijímat rozhodnutí a rozvrhnout si čas pro různé typy projektů, vedeme k cílevědomosti a schopnosti řešit problémy
  • nekouskujeme poznání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí nebo jak je děti a studenti vnímají
  • dáváme přednost průběžné zpětné vazbě a učíme sebehodnocení, známkujeme jen tam, kde to vyžadují předpisy
  • učíme vycházet v kolektivu a pracovat v týmu, vytváříme příležitosti pro setkávání napříč všemi ročníky ve škole

MŠMT razítko

Jsme zapsaní v rejstříku MŠMT

I když se od většiny škol v mnohém lišíme, fungujeme plně v souladu s platnou legislativou. Česká školní inspekce náš přístup opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy. Nejdůležitější znalosti děti naučíme, a stejně tak jim pomůžeme zvládnout přijímačky na navazující školu.

Více

Mapa škol
Říkají o nás
Ze života ScioŠkol