Nejčastější otázky

Budeme si spolu rozumět?

Možná právě přemýšlíte o ScioŠkole pro své dítě... 

… ale váháte a nevíte, jestli jsme pro vás ti praví.

 

Přečtěte si odpovědi na 14 nejčastějších otázek 

od rodičů – a hned poznáte, jak nám to bude ladit. 

 

 

 

1. „Na jakých principech fungují ScioŠkoly? Vycházíte z nějakého konkrétního pedagogického konceptu?“

 

Každé dítě je jedinečné a má své silné i slabší stránky. Proto ani styl výuky nesvazujeme jedním vybraným modelem. Děti se rodí s úžasnou schopností k učení – a my je v tom svobodně podporujeme.

Pracujeme s jejich vnitřní motivací a vedeme je k odvaze převzít zodpovědnost za své vlastní učení. Jen když dovedou zvládat změny a rozumět světu i sobě, tak budou v dospělosti sebevědomí a spokojení lidé. Více o konceptu ScioŠkol píšeme na této stránce.

Chcete prozkoumat opravdu důsledně 10 principů, z nichž vycházíme?

2. „Co máte společného se známými Sciotesty? Jde o stejnou firmu? Kdo stojí za vznikem ScioŠkol?“

 

Společnost Scio (založená v roce 1995) je autorem Sciotestů a stojí i za projektem ScioŠkol – jsou to ale dva na sobě nezávislé projekty. Ve ScioŠkolách tyto testy používáme pouze v případě, že o ně děti samy projeví zájem. 

První základní ScioŠkolu jsme založili před sedmi lety (2015) v Praze. Nyní máme síť základních ScioŠkol po celé ČR, několika středních ScioŠkol (v Praze a Brně) a dvě Expediční ScioŠkoly (základní a střední). 

3. „Je ScioŠkola vhodná pro každý typ dítěte?“

 

Pokud vaše dítě přichází do první třídy, tak téměř pro všechny ano. Do vyšších tříd k nám občas přestupují děti, které jsou navyklé jen poslouchat – co, kdy a jak mají dělat. Ty mohou mít ze začátku problémy s přístupem, který je vede k větší samostatnosti. Dříve či později se však adaptují.

Studenti přicházející na střední ScioŠkolu se pak musí chtít opravdu samostatně učit. A navíc se aktivně podílet i na provozu školy – starají o například o úklid, část rozpočtu, správu webu atd. 

Více o tom, jak je to s dětmi ve ScioŠkolách se dočtete zde.

4. „A s jakými typy rodičů si atmosféra školy a její hodnoty rozumí nejlépe?“

 

Dobře souzníme s těmi, kteří pro své potomky hledají otevřené a partnerské prostředí. Pokud chcete, aby z vašeho dítěte vyrostl samostatný člověk s touhou se neustále učit, ptát se po smyslu věcí a být tvůrcem své vlastní budoucnosti, pak je ScioŠkola skvělá volba.

Nehodíme se pro typy rodičů, kteří chtějí, aby z jejich dítěte byla chodící encyklopedie, mělo samé jedničky a pak šlo nutně na Harvard. I to je samozřejmě možné – my jen namísto jednostranného výkonu podporujeme u dětí spíše jejich učební i životní autonomii.

5. „Jakým způsobem děti hodnotíte? Dostávají klasické známky?“

 

Neznámkujeme. Děti ke svému rozvoji nepotřebují známky, ale kvalitní zpětnou vazbu: dozvědět se, co udělaly dobře a co špatně. Při hodnocení se soustředíme nejen na znalosti žáka, ale i jeho dovednosti a postoje k procesu učení. Rozvíjíme také vlastní sebehodnocení dětí.

Kombinujeme okamžité slovní hodnocení (během výuky) se strukturovanou písemnou zpětnou vazbou. K ní máte jako rodiče přístup, takže průběžně sledujete reálné pokroky a vývoj dítěte. 

Přečtěte si o pokročilejším způsobu hodnocení na jedné ze ScioŠkol

6. „Učitelům neříkáte učitelé, ale průvodci. Co je to přesně za lidi a jak pracují s dětmi?“

 

„Učitel“ jako by měl dítě vše naučit. V našem pohledu se dítě většinu věcí umí naučit samo. Úkolem průvodců je tak provádět děti tím, jak se učí. Není to náš vynález; termín „průvodce“ použil už Komenský. 

Naše průvodce prověřuje několik kol výběru. Zásadní je praktická zkušenost práce s dětmi, soulad s našimi hodnotami i vzájemná synergie s dětmi v dané škole. Během let jsme zjistili, že větší jistotu nám často dá skautský vedoucí než diplom z pedagogické fakulty.

7. „Ve vašich ScioŠkolách nezvoní, nedáváte domácí úkoly a odmítáte biflování znalostí. Proč?“

 

Ve školách nezvoní, protože děti si hlídají čas samy – a průvodce posoudí, jaká je právě dynamika hodiny. Podle toho se někdy skončí dříve, jindy trochu později. O velké přestávce mají děti vždy možnost se dosyta vyřááádit a proběhnooout.

Domů ze školy si děti odnáší dobrý pocit, ne povinné úkoly. Doma dělají něco do školy, jen když samy chtějí (a chtějí docela často). Biflování jako metodu nepoužíváme, protože memorování izolovaných faktů je k ničemu, když k faktům neznáte celý kontext a souvislosti.

8. „Kolik dětí je v jedné třídě? A opravdu ke každému přistupujete individuálně?“

 

Nemáme organizaci školy podle tříd, ale podle tzv. trojročí. Každé ze tří trojročí má ve správě několik průvodců. Jsou situace, kdy pro 25 dětí stačí jeden průvodce, jindy se zase průvodce věnuje malé skupince pěti dětí – nebo jednomu žákovi. Vždy podle skutečné aktuální potřeby.

Plně individuální přístup možný není a ani ho neslibujeme. Individuálně přistupujeme k dětem tak, že respektujeme jejich jinakost a ukazujeme jim cesty k samostatnosti v učení i v životě. To zahrnuje i situace, kdy je třeba se přizpůsobit společnému programu.

9. „Jak probíhá klasický den (či týden) ve ScioŠkole?“

 

Děti mohou přijít do školního klubu od 7.00 (někde od 7.30). Školní den začínáme mezi 8.30 a 9.00 – vždy ve věkově smíšených skupinách. Následují buď předmětové hodiny nebo projektové dny, samostatné práce v tematických blocích, ateliéry, čítárna či mentorské rozhovory.

Reportáž z jednodenní návštěvy ScioŠkoly

Při výuce kombinujeme pracovní listy, učebnice a kvalitní online zdroje. Často s dětmi chodíme ven – na výlety do přírody, na výstavy, sportovní dny, návštěvy firem… nebo jen tak, poznávat reálný život.

10. „Co jsou pro ScioŠkolu ty nejdůležitější schopnosti, které by si děti měly odnést do života?“

 

Jsou to kompetence, které se ve školách běžně nerozvíjí. Například emoční inteligence – rozumět sobě, světu a vztahům mezi lidmi. Dále učební autonomie – umět se sám učit. Nebo umění odolnosti – být v životě připraven i na změny, stres, neúspěch, nejistotu.

Každé dítě povzbuzujeme v tom, aby vědělo, jak překonávat překážky, jak pracovat s chybou či jak poznat pravdu od manipulace.  K čemu žáky vedeme, to se dozvíte z těchto 8 klíčových kompetencí.

11. „Jak to máte s úspěšností dětí v přijímačkách na víceletá gymnázia a střední školy?“

 

Až na výjimky se všichni naši deváťáci vždy dostali v 1. kole přijímaček na jednu či obě vybrané školy (více o přijímačkách našich deváťáků). Během 8. a 9. třídy mají dostatek času na přípravu – zdarma k tomu mají ukázkové testy, online kurzy i celé know-how od naší mateřské společnosti Scio.

Na víceletá gymnázia cíleně nepřipravujeme. Rozvíjení učební autonomie úzce souvisí s vývojovou fází dítěte – a odchod v páté třídě neumožní naplno využít potenciál ScioŠkoly. Samozřejmě nikomu ale nebráníme v přípravě na víceletku (a rádi ho podpoříme, pokud chce).

12. „ScioŠkola asi nebude zadarmo. Jaké máte školné a jak přesně se platí?“

 

Každá ScioŠkola si určuje vlastní výši školného, které zohledňuje příjmy v tamní lokalitě i výši nákladů na pronájem a provoz školy. Měsíční školné se tak pohybuje od šest tisíc (třeba Jihlava či Zlín) až po 8–12 tisíc Kč (různé městské části v Praze).

Školné se platí vždy pouze na 10 měsíců v roce a zahrnuje i služby školního klubu (družiny). Na jaře 2020 jsme založili Nadační fond ScioŠkol, který formou dočasného příspěvku pomáhá rodinám ScioŠkoláků v obtížné finanční situaci.

13. „Jak probíhá zápis do 1. třídy? A je možné přestoupit do vyšších ročníků i z jiné ZŠ během roku?“

 

Pro prvňáčky nejprve vyplňte předběžnou přihlášku v tomto formuláři. Pak se spolu potkáme v rámci akce ScioŠkola nanečisto – vaše dítě si vyzkouší styl výuky a my si popovídáme o vašich očekáváních. Je to ideální šance se navzájem poznat a zjistit, zda si sedíme.

Přestup z vyšších ročníků (kdykoli během roku) je jednoduchý proces, kdy za vás vyřídíme všechny formality. Vždy ale chceme, aby si dítě naši školu na několik dní napřed vyzkoušelo. Nezávaznou přihlášku pro přestup z jiné základky najdete tady. 

14. „A jak fungují tzv. Expediční ScioŠkoly? Co si pod tím mám představit?“

 

Představte si školu, která nemá obdoby. Děti do ní fyzicky nechodí, učí se doma online 3 týdny a jednou měsíčně jedou všichni společně na týdenní expedici – do přírody, do hor nebo na farmu. Přepravují se přitom pěšky/vlakem/busem a spí venku ve stanech či na tábořištích. 

Od září 2020 takto funguje Základní expediční ScioŠkola – vzhledem k online formě je pro děti od 4. třídy a výše. Studovat se dá odkudkoli z ČR (i světa) a dětem k tomu stačí internet a pořádné boty. Od září 2021 nově funguje i Střední expediční ScioŠkola.

 

Otázky a odpovědi v podobě přehledné brožurky.

Stáhnout PDF (7,5 MB)


 

What are ScioSchools?

Download PDF (1,5 MB)

kjhbkbk